Bảo mật

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Tại chatluongsong.com, việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu.

Hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ thuộc về bạn, vì vậy tôi luôn nỗ lực xử lý cẩn thận và an toàn thông tin mà bạn chia sẻ với chatluongsong.com.

Tôi coi sự tin cậy của người dùng có giá trị cao nhất. Nên tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép từ bạn cũng như sử dụng thông tin này cho các mục đích an toàn. Chatluongsong.com cam kết không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Tại chatluongsong.com tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn.

Cam kết luôn phấn đấu cải thiện trải nghiệm người dùng. Để thực hiện việc này, sự tin tưởng của bạn là điều tối cao và vì vậy việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng nhất.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và quan tâm chatluongsong.com.

Liên hệ: hoanv321@gmail.com

Shopping Cart